letáky

Milé kolegyne a kolegovia,

letáky nájdete na tomto linku:

http://www.ckfranka.sk/stranky/69:letaky-first-minute.html